logo logo

Historia

Miejsca obrad

Za czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego senat obradował na Zamku Królewskim w Warszawie. Obrady prowadzono w sali senatorskiej, która służyła za miejsce posiedzeń senatu nie tylko w czasach Księstwa i Królestwa, ale i wcześniej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W sali tej zawieszano portrety prezesów senatu. W latach 1813-1815, gdy na terytorium polskim nie było władz państwowych lub nowe władze nie zostały jeszcze ustanowione, senatorowie zbierali się w mieszkaniu prywatnym prezesa senatu ,Tomasza Ostrowskiego.