logo logo

Senat

Skład Senatu

Senatorowie, tak jak posłowie, są przedstawicielami narodu. Wybierani  są w wyborach powszechnych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, zwykłą  większością głosów.

Senat składa się ze 100. senatorów.

Organami Senatu są:

Na pierwszym posiedzeniu każdej kolejnej kadencji  Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów. Wybór przeprowadzany jest przez marszałka seniora.

Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.