Edukacja

Kwadrans dla Demokracji

Dla kogo: Dorośli

Projekt edukacyjny „Kwadrans dla demokracji”, przeznaczony w szczególności dla młodzieży i nauczycieli, ma na celu przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców najistotniejszych pojęć i zagadnień związanych z demokracją. Służy poszerzeniu wiedzy o zasadach demokracji, konstytucji, przewidzianych w niej rolach i zadaniach władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Obejmuje również zagadnienia dotyczące roli samorządu w społeczeństwie obywatelskim.

Znakomici prawnicy, wybitni profesorowie i sędziowie, którzy tworzyli teorię i praktykę funkcjonowania prawa w Polsce, w szczególności naszej konstytucji, w zwięzły i przystępny sposób przedstawiają kwestie: źródła prawa, trójpodział władzy, prawa i obowiązki obywatelskie, wybory, funkcjonowanie wybranych instytucji, np. Senatu.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi, które mogą stanowić wstęp do analizy i dyskusji nad najważniejszymi problemami współczesnej demokracji.

 

Źródła prawa w państwie demokratycznym

dr hab. Ryszard Piotrowski

prawnik konstytucjonalista, profesor Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

Prawa, wolności i obowiązki obywatelskie

prof. Andrzej Zoll  

prawnik, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1991–1993), sędzia (1989–1997) i prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993–1997), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000–2006)

Samorządność i samostanowienie obywateli w państwie demokratycznym

Jerzy Stępień

sędzia (1999–2008) i prezes Trybunału Konstytucyjnego (2006–2008), dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego

 

Niezależność sądownictwa istotą państwa demokratycznego - władza sądownicza w Konstytucji RP

prof. Ewa Łętowska

Rzecznik Praw Obywatelskich (1988–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002–2011)

Rola Senatu w polskim systemie konstytucyjnym 

prof. Marek Chmaj

prawnik konstytucjonalista, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu (od 2019 r.), profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2020– 2023)

Konstytucja i jej strażnik – Trybunał Konstytucyjny

prof. Andrzej Rzepliński

sędzia (2007–2016) i prezes Trybunału Konstytucyjnego (2010–2016)

 

Budowanie niezależnego sądownictwa w wolnej Polsce 

prof. Adam Strzembosz

prawnik, sędzia, pierwszy prezes Sądu Najwyższego (1990–1998), przewodniczący Trybunału Stanu (1990–1998), przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa (1994–1998)

 

Rola unijnych organów sprawiedliwości w systemie prawa państw członkowskich

prof. Marek Safjan

prawnik, sędzia, prezes Trybunału Konstytucyjnego (1998-2006), sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (od 2009)

 

Rola instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w społeczeństwie obywatelskim

dr hab. Adam Bodnar

prawnik, Rzecznik Praw Obywatelskich (2015-2021), profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS

 

Wolne wybory jako istota demokracji

Wojciech Hermeliński

adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2006-2015), przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (2014-2019)

Prawa i wolności człowieka w świetle Konstytucji RP

dr Hanna Machińska

prawniczka, dyrektorka Biura Rady Europy (1991–2017), zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich (2017–2022)

"Konstytucyjne prawo obywatela do sprawiedliwego sądu i obrony"

mec. Jacek Dubois

prawnik, adwokat, pisarz, członek (od 2012 r.) i zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu (2012 - 2015)

 

"Trójpodział władz w państwie demokratycznym"

prof. Marcin Matczak

prawnik, radca prawny, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego