Edukacja

Quiz

Instrukcja

Quiz składa się z trzech zestawów pytań. Sam możesz zdecydować, od którego poziomu zacząć. W każdej chwili możesz zmienić decyzję i przejść do innego zestawu pytań lub przerwać rozwiązywanie quizu.
Wybierz zestaw pytań, klikając w odpowiednie okienko.
Na ekranie ukaże się pytanie i trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.
Wybierz odpowiedź Twoim zdaniem właściwą. Masz na to 15 sekund.
Jeśli Twój wybór jest prawidłowy, odpowiedź zmieni kolor na zielony.
Jeśli Twój wybór jest błędny, odpowiedź zmieni kolor na czerwony.
Jeśli nie zaznaczysz odpowiedzi, po 15 sekundach zobaczysz odpowiedź prawidłową zaznaczoną na zielono.
Po pytaniu 10. na ekranie ukaże się Twój wynik: liczba poprawnych i błędnych odpowiedzi.