logo logo

Edukacja

Wystawy

W Senacie prezentowane są wystawy o tematyce historycznej i współczesnej, poświęcone zasłużonym instytucjom i postaciom życia politycznego i społecznego naszego kraju, a także ważnym rocznicom historycznym. Można je zobaczyć przy okazji zwiedzania gmachu Senatu. Informacje na temat wystaw umieszczane są na stronie internetowej Senatu.

Poniżej materiały informacyjne dotyczące wybranych wystaw realizowanych przez Kancelarię Senatu.

Wystawa "Udział senatorów II RP w odzyskaniu niepodległości przez Polskę"

Wystawa „Rok 1989. Musimy wygrać!”