Edukacja

Informacje o zwiedzaniu

Dla kogo: Dorośli

ZWIEDZANIE GRUPOWE

Kancelaria Senatu informuje o wznowieniu możliwości zwiedzania Senatu. Zapraszamy do rezerwacji wizyt w senackim systemie rezerwacji wycieczek:

http://senat.edu.pl/edukacja/zwiedzanie/system-rezerwacji-wycieczek/

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania parlamentu i skorzystania z naszej oferty. Kierujemy ją przede wszystkim do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Grupowe zwiedzanie organizujemy również dla seniorów, studentów, samorządowców, a także gości zagranicznych.

Informujemy, że w Parlamencie obowiązuje dostosowanie ubioru i zachowania do rangi miejsca. Młodzież i osoby w skąpym stroju (np. krótkie spodenki sportowe)  nie będą wpuszczane przez Straż Marszałkowską na teren Senatu i Sejmu. Prosimy uwzględnić ten fakt przez opiekunów, którzy towarzyszą młodzieży podczas wycieczek.

Podczas godzinnego zwiedzania przewodnicy:

  • oprowadzają po budynku Senatu,
  • przybliżają historię parlamentu,
  • informują, w jaki sposób funkcjonuje współczesny parlament i jak powstaje ustawa,
  • zapoznają z pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów,
  • odpowiadają na pytania w sprawach, które budzą szczególne zainteresowanie.

 

Organizacja zwiedzania

Konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu zwiedzania. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

Podczas rezerwacji organizator wycieczki może wybrać opcję zwiedzania z wykładem o procesie powstawania ustawy lub o prawach i obowiązkach parlamentarzystów. Wykłady zostały dostosowane do wieku i percepcji uczestników, nie są prowadzone dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

Wnętrza Senatu udostępnia się zwiedzającym w poniedziałki i we wtorki, w te dni Izba zwykle nie obraduje, natężenie pracy jest mniejsze, a możliwości odwiedzenia ciekawych miejsc – większe. Czasami wnętrza Senatu mogą być udostępniane w inne dni tygodnia, co jest widoczne w kalendarzu podczas wyboru terminu zwiedzania.

W dniu zwiedzania Senatu opiekun przedstawia w Dziale Przepustek listę imienną (2 egz.) wszystkich uczestników łącznie z opiekunami, zawierającej ich dane: imię, nazwisko i numer  PESEL (w przypadku jego braku datę urodzenia oraz serię i numer dokumentu ze zdjęciem). Lista musi być opatrzona pieczątką organizatora wycieczki (szkoły lub innej instytucji) wraz z podpisem osoby uprawnionej.

Informacje o ochronie danych osobowych

Organizator wycieczki przyjmuje do wiadomości informacje dotyczące ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do przekazania ich uczestnikom wycieczki.

Formularz listy uczestników

W dniu wizyty prosimy o stawienie się 30 minut wcześniej przed godziną rezerwacji w Dziale Przepustek Kancelarii Sejmu, ul. Wiejska 6/8 z 2 egzemplarzami przesłanej uprzednio listy uczestników, opatrzonej pieczątką organizatora wycieczki (szkoła lub inna instytucja) i podpisem osoby uprawnionej.

Prosimy, aby w miarę możliwości nie zabierać ze sobą toreb ani plecaków i wyłączyć telefony komórkowe. Wszyscy wchodzący są zobowiązani do przejścia przez kontrolę pirotechniczną. Dlatego prosimy o niewnoszenie do gmachu niebezpiecznych przedmiotów. Fotografowanie jest możliwe w momencie wskazanym przez przewodnika.

Zwiedzanie odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika w grupie liczącej ok. 25 osób, której towarzyszy przynajmniej 1 opiekun (nauczyciel lub przedstawiciel organizatora wycieczki). Większe grupy są odpowiednio dzielone.

Przewodnicy oczekują gości przy wejściu głównym do Senatu (BII).

Ze względów organizacyjnych grupy spóźnione więcej niż 20 minut mogą nie zostać przyjęte.

Parlament to miejsce pracy setek osób, dlatego zwiedzanie nie powinno utrudniać normalnego funkcjonowania urzędu. Prosimy zatem o stosowanie się do uwag i zaleceń Straży Marszałkowskiej oraz przewodników, a także o dostosowanie ubioru i zachowania do rangi miejsca.

 

Odwoływanie zwiedzania

Jeśli zarezerwowana wycieczka nie może się odbyć w ustalonym terminie, prosimy o jej odwołanie drogą internetową (kliknięcie w link w mailu rezerwacyjnym).

Kancelaria Senatu zastrzega sobie prawo odwołania wycieczek w wypadku zwołania dodatkowych posiedzeń Senatu, Sejmu lub innych ważnych wydarzeń na terenie parlamentu, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

 

ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE

 

Organizujemy dni otwarte, podczas których można indywidualnie zwiedzić gmachy Senatu i Sejmu. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty, zgłosić się do wskazanego w zapowiedzi wejścia do parlamentu, gdzie wchodzący przechodzą kontrolę pirotechniczną. Podczas zwiedzania prosimy o stosowanie się do uwag i zaleceń Straży Marszałkowskiej. Informacje o dniach otwartych zamieszczane są w mediach i na stronie internetowej Senatu.

Zwiedzanie parlamentu jest bezpłatne.

Budynki parlamentu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.