logo logo

Edukacja

Quiz

Poziom średni Pytanie 1

Pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie była:

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona we Francji

ustawa rządowa, zwana Konstytucją 3 Maja – uchwalona w Polsce

konstytucja Szwecji

Zakończ quiz