logo logo

Edukacja

Powrót

Patroni Roku

Patroni Roku 2020

2019-11-28

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwały o ustanowieniu patronów roku 2020:

Rok Świętego Jana Pawła II

Ustanowienie roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II w 100-lecie jego urodzin jest wyrazem wdzięczności za dar pontyfikatu papieża Polaka. Jak podkreślono w uchwale, Karol Wojtyła, metropolita krakowski, kardynał, papież, św. Jan Paweł II, zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Jego wybór na Stolicę Piotrową w październiku 1978 r. i pierwsza pielgrzymka do ojczyzny w czerwcu 1979 r. stanowiły przełom w dziejach naszego narodu na drodze ku wolności. Papież wyzwolił energię, dzięki której w sierpniu 1980 r. powstała „Solidarność”, a jego kolejne pielgrzymki w 1983 i 1987 r. doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rok Bitwy Warszawskiej

Bitwa warszawska piechota pol2Senat przypomina też bitwę warszawską, którą Polska, odrodzona w 1918 r., stoczyła z bolszewikami na przedpolach stolicy w sierpniu 1920 r. Jak napisano w uchwale, Rosja natarła na nasz kraj, by „po trupie pańskiej Polski narzucić Europie ideologię i praktykę komunizmu”. Podkreślono, że Polacy stanęli do boju zjednoczeni, świadcząc o przywiązaniu do swojego państwa i pragnieniu obrony cywilizacji europejskiej opartej na dorobku chrześcijaństwa i samostanowieniu demokratycznych narodów. Bitwa warszawska przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata”.

 

 

Rok Jan Kowalewskiego

Jan Kowalewski

Senat oddaje także hołd Janowi Kowalewskiemu, podpułkownikowi Wojska Polskiego, matematykowi, lingwiście i kryptologowi, który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim. Był także współtwórcą struktur kryptograficznych Wojska Polskiego i Wydziału II Biura Szyfrów. Ustanowienie roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego będzie uhonorowaniem jego zasług, a tym samym osiągnięć polskiej nauki i myśli technicznej.

 

 Rok Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

W 25. rocznicę śmierci Senat przypomina ojca Józefa Marię Bocheńskiego, dominikanina, logika, filozofa, sowietologa, rektora Uniwersytetu we Fryburgu, który wśród polskich uczonych zajmuje miejsce wyjątkowe. Ustanawiając jego rok, Izba pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie, uczestnikowi wojen 1920 i 1939 r., kapelanowi II Korpusu Polskiego, uczestnikowi bitwy o Monte Cassino. W uchwale podkreślono, że ojciec Józef Maria Bocheński całe życie bronił prawd wiary, praw logiki, wspierał Polaków walczących o wolność.

Rok Fizyki

Senat w uchwale ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki w 100–lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego pragnie podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki, a także przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zdaniem Izby obchody Roku Fizyki przyczynią się do jeszcze większego uznania dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne.

Wystawa pt.: „100 lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego - rok 2020 Rokiem Fizyki” (właścicielem wystawy jest Polskie Towarzystwo Fizyczne) - kliknij TUTAJ

Powrót