logo logo

Edukacja

Powrót

Warsztaty edukacyjne „Obywatel w państwie demokratycznym”

2017-10-06

4 października 2017 r. młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Jaświłach uczestniczyła w Senacie w wykładzie i warsztatach edukacyjnych „Obywatel w państwie demokratycznym”. 

Tematyka wykładu dotyczyła podstawowych wartości państwa demokratycznego, praw i obowiązków obywateli w świetle konstytucji z 1997 r., a także ich udziału w procesie decyzyjnym (inicjatywa ludowa, petycja). Omówiono również procedurę składania i rozpatrywania petycji na podstawie ustawy o petycjach. Na przykładzie petycji dotyczącej renty rodzinnej dla uczestników studiów doktoranckich, rozpatrywanej przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, młodzież zapoznała się z zasadami konstruowania i uzasadniania wniosku petycyjnego. Następnie uczniowie spróbowali przygotować petycję w sprawie obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do 16 lat. W wyniku dyskusji, podczas której przedstawiono zarówno argumenty za, jak i przeciw zmianom, uznali, że 16-latkowie nie są dostatecznie dojrzali i przygotowani do wzięcia udziału w wyborach.

Po zakończeniu warsztatów młodzież zwiedziła budynki Senatu i Sejmu.

 

IMG 4690

IMG 4684cIMG 4673bIMG 4667b

Powrót