Edukacja

Powrót

Otwarcie wystawy „Jubileusz Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin”

Dla kogo: Kategoria:
2023-02-21

„Spotykamy się dzisiaj w Senacie, bo to właśnie Senat dla uczczenia życia i dorobku tego wybitnego astronoma ustanowił rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając 21 lutego br. w Senacie wystawę „Jubileusz Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę urodzin”.

Marszałek przypomniał, że Mikołaj Kopernik był wybitnym umysłem, nie bał się przełamywać utarte schematy. Jego śmiała teoria heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, wyrażona w dziele «O obrotach ciał niebieskich», dokonała przewrotu naukowego, obalając teorię o położeniu Ziemi w centrum wszechświata. Zapewne nie było to łatwe, wymagało od Kopernika nie tylko wiedzy, ale też odwagi. Dowodzi to, że odwaga i mądrość, upór i przekonanie są najlepszą drogą do celu. „Chciałbym bardzo, by stanowiło to inspirację dla aktualnych naukowców, aby mieli odwagę odrzucać przyjęte schematy, prowadzić badania, stawiać śmiałe hipotezy i je weryfikować” – podkreślił marszałek Senatu. Przypomniał, że nieco zapomniane są dokonania Kopernika na polu ekonomii, to on bowiem opracował „traktat o monetach”, w którym dowodził, że gorszy pieniądz wypiera lepszy. Był również lekarzem duchownym. „Jestem dumny, że Senat uznał, iż trzeba przypominać o tym wybitnym Polaku, o tym, jakim był wielkim człowiekiem, w jakich skomplikowanych czasach żył. Tak wybitne umysły są generatorami postępu”– powiedział marszałek Tomasz Grodzki.

„To hołd nie tylko dla wielkiego człowieka, ale i dla naszych przodków, wielkich ludzi epoki polskiego odrodzenia. Pomaga światu polityki nie zapominać, jak dużą rolę odgrywa nauka w historii narodu” – mówił inicjator zaprezentowania ekspozycji w Senacie, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Prezes Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsorze Jerzy Barycki, który jest również autorem wystawy, powiedział, że stanowi ona wyraz hołdu Polonii kanadyjskiej dla tego wielkiego polskiego uczonego. Poinformował, że tę samą wystawę można już oglądać na uniwersytecie w Windsorze, będzie także pokazywana m.in. w Parlamencie Federalnym w Ottawie i w Parlamencie Ontaryjskim w Toronto, a w Polsce – na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Na ekspozycji, zorganizowanej przez Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsorze, na 21 planszach zaprezentowano fakty z biografii Mikołaja Kopernika – jego dzieciństwo i młodość w Toruniu; studia: nauki wyzwolone na Akademii Krakowskiej, prawo w Bolonii, medycynę w Padwie i prawo kanoniczne w Ferrarze; życie i pracę po powrocie do Polski: w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Fromborku; działalność publiczną na Warmii; wczesne publikacje i istotę największego odkrycia. Wystawa przypomina również ponowny pochówek astronoma w 2010 r., po odnalezieniu jego szczątków pod posadzką kościoła we Fromborku, a także prezentuje dowody upamiętnienia Kopernika na świecie i w Kanadzie, w tym obchodzone tam 500-lecie jego urodzin.

Powrót