logo logo

Historia

Senator Apolinary Garlicki [własność rodziny].

Apolinary Włodzimierz Garlicki

1872–1940; nauczyciel gimnazjalny w Przemyślu, przed 1907 uczył we Lwowie, w Rzeszowie i Sanoku; sekretarz Przemyskiej Rady Narodowej (1918–1919); radny w Radzie Miasta Przemyśla (1928–1939); taternik; publicysta. 

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930.
Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od 15 do 28.09.1939 w składzie zarządu m. Przemyśla (w czasie krótkotrwałej okupacji niemieckiej); po zajęciu miasta przez wojska radzieckie aresztowany przez NKWD, przewieziony do Lwowa; prawdopodobnie rozstrzelany w maju 1940 na Ukrainie.

Źródła

PSB, t. VII, Kraków 1948–1958, s. 282; Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, t. II, Warszawa 1974, s. 362; Leszek Marian Włodek, Koniec Królewskiego Wolnego Miasta, „Życie Przemyskie” nr 37, 1991, s. 4; Kto był kim…, s. 510; Ukraiński ślad Katynia, opr. Zuzanna Gajowniczek, Warszawa 1995, s. 78; Marian Garlicki, Z medycyną od Lwowa do Warszawy, Warszawa 1996, s. 114; Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza. Indeks represjonowanych, t. VI, Warszawa 1998, s. 100; Śladem zbrodni katyńskiej, pod red. Zuzanny Gajowniczek, Grzegorza Jakubowskiego, Jędrzeja Tucholskiego, Warszawa 1998, s. 188; Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 87–88; Tomasz Pudłocki, Apolinary Garlicki, „Nasz Przemyśl”, nr 3, 2005, s. 39; Zbigniew K. Wójcik, Okupacja i konspiracja w regionie przemyskim (1939–1941), w: Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, pod red. Piotra Chmielowca, Rzeszów–Warszawa 2005, s. 55, 63; Sławomir Kalbarczyk, Z badań nad losami polskich parlamentarzystów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939–1941, w: Okupacja i konspiracja…, s. 168; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.24, 32, 74-75; informacje: Ośrodka KARTA; bratanka Mariana Garlickiego z Warszawy z 1992.