logo logo

Historia

Senator Franciszek Pacześniak. [własność rodziny]

Franciszek Pacześniak

1879–1939; inżynier; przedsiębiorca budowlany w Brześciu n. Bugiem; właściciel gospodarstwa rolnego; major Wojska Polskiego; urzędnik Wydziału Krajowego we Lwowie; zmobilizowany w czasie I wojny światowej do armii austriackiej; w latach 1918–1922 służył w Wojsku Polskim; przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu n. Bugiem; działacz spółdzielczy na Polesiu.

Działalność parlamentarna

Senator latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Aresztowany przez NKWD we wrześniu 1939 w Rzeczycy k. Brześcia n. Bugiem; zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, być może wywieziony w głąb ZSRR; uznany sądownie za zmarłego 9.05.1946.

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1958 w USC Warszawa Śródmieście; Kto był kim…, s. 537; Sławomir Kalbarczyk, Z badań nad losami polskich parlamentarzystów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1939–1941, w: Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, pod red. Piotra Chmielowca, Warszawa 2005, s.166; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.26, 32, 48, 56-57; informacja synowej Marii Pacześniak z Warszawy z 1996.