logo logo

Historia

Senator Konstanty Terlikowski [Centralne Archiwum Wojskowe].

Konstanty Terlikowski

1895–1941; sędzia i adwokat w Grodnie; wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie; radny m. Grodna.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1931–1935.
Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

5.10.1939 aresztowany przez NKWD w Grodnie; zginął w niewyjaśnionych okolicznościach; być może zamordowany w 1940 w Grodnie lub w latach 1940–1941 więziony w Sorokłagu w obwodzie archangielskim; w grudniu 1941 poszukiwany bezskutecznie przez Ambasadę RP w Kujbyszewie.

Źródła

Kto był kim…, s. 555; Karol Liszewski, Wojna…, s. 75; Sławomir Kalbarczyk, Z badań nad losami…, s. 168; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.27, 33, 48, 146; informacje: Ośrodka KARTA; Stanisława Sniechórskiego i Zbigniewa Myślickiego z Warszawy z 1995; wnuczki Kiry Karpińskiej z Warszawy z 2007.