Historia

Maciej Bundzylak

1890–1940; rolnik; wójt w Koniuszkach Siemianowskich (pow. Rudki); od 1907 pracownik linii kolejowej Lwów–Sambor; legionista; radca lwowskiej Izby Rolniczej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Około 4–5.09.1939 przyjechał z Warszawy do rodzinnej wsi, pożegnał się z bliskimi i wyjechał, aby dołączyć do ewakuowanych z Warszawy władz; jesienią 1939 aresztowany przez NKWD, śledztwo w jego sprawie wszczęto 15.02.1940; rozstrzelany przez NKWD wiosną 1940 na Ukrainie w nieznanych okolicznościach.
Żona Anna w 1941 wywieziona do Kazachstanu, gdzie zmarła.

Źródła

Kto był kim…, s. 501; Ukraiński ślad Katynia, opr. Zuzanna Gajowniczek, Warszawa 1995, s. 28; Śladem zbrodni katyńskiej, pod red. Zuzanny Gajowniczek, Grzegorza Jakubowskiego, Jędrzeja Tucholskiego, Warszawa 1998, s. 103; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 230–231; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.24, 32, 76-77; informacja córki bratanka Zofii Bundzylak z Bieniowa z 1995.