logo logo

Historia

Senator Mikołaj Masłow [własność rodziny]

Mikołaj Masłow

(Mykoła Masłow)

1880–1940; adwokat w Petersburgu, później w Łucku; działacz ukraiński; w 1917 współorganizator rządu ukraińskiego w Kijowie (dyrektor kancelarii Małej Rady Ministrów), w 1919 dyrektor departamentu w rządzie Semena Petlury; zarządca państwowego majątku Prawosławnego Bractwa Podniesienia Św. Krzyża.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1939 aresztowany przez NKWD, więziony w Łucku; rozstrzelany w kwietniu 1940 na Ukrainie.
Żona Wiera zesłana w 1940 z Łucka w głąb ZSRR, w 1941 aresztowana i skazana na obóz pracy, w 1941 przebywała w obozie Majkain, Zołotoj Rudnik w Kazachstanie; zmarła 14.09.1943 w łagrze w rejonie abajskim (Karaganda).

Źródła

PSB, t. XX, Kraków 1975, s. 123 (tu data i miejsce zgonu: 1942, Kazachstan); Kto był kim…, s. 532–533 (tu: 1942, Kazachstan); Ukraiński ślad Katynia, opr. Zuzanna Gajowniczek, Warszawa 1995 s. 64 (tu: 1940, Ukraina); Śladem zbrodni katyńskiej, pod red. Zuzanny Gajowniczek, Grzegorza Jakubowskiego, Jędrzeja Tucholskiego, Warszawa 1998 s. 169 (tu: 1940, Ukraina); Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.24, 32, 72; list z Prokuratury Generalnej Republiki Kazachstanu z 1998; informacje: Zbigniewa Harbuza z Łobza z 1997; synowej Euženii Máslovej z Karlovych Varów (Czechy) z lat 1997–1999; Danuty Sobińskiej z Jeleniej Góry z 1996.