logo logo

Historia

Senator Olgierd Jeleński [własność rodziny].

Olgierd Jeleński

1881–1941; inżynier; przemysłowiec; ziemianin (majątek Janowicze na Nowogródczyźnie); społecznik, propagator spółdzielczości.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Aresztowany przez NKWD we wrześniu 1939, więziony w Mołodecznie i Mińsku (Białoruś); ewakuowany ze współwięźniami w czerwcu 1941 w głąb ZSRR, ponoć do obozu w obwodzie archangielskim; dalsze losy nieznane; prawdopodobnie zmarł w 1941.

Źródła

Józef Godlewski, Na przełomie epok, Warszawa 1990, s. 419; Kto był kim…, s. 517; Krzysztof Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa…, s. 420–421; Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1999, s. 68–69; Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 320–321; Sławomir Kalbarczyk, Z badań nad losami…, s. 167; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.24, 26, 32, 47, 145; informacje: Ośrodka KARTA; córek: Jadwigi Domysławskiej z Warszawy i Janiny Świętorzeckiej z Grodziska z lat 1992–1997.