logo logo

Historia

Stefan Redko

ukraiński rolnik w Wiśniowcu (pow. Krzemieniec), felczer; 1906-1918 członek ziemstwa powiatowego w Krzemieńcu; po 1927 lokalny działacz BBWR;

Działalność parlamentarna

Losy wojenne, okoliczności śmierci

nieznana data i miejsce śmierci (nie wiadomo, czy zmarł przed czy po 1.09.1939);

prosimy o kontakt każdego kto mógłby wzbogacić wiedzę o tym senatorze.

Źródła

"Przegląd Wołyński", nr 35/1928; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 543; Czesław Brzoza, Ukraińcy w izbach ustawodawczych Drugiej Rzeczypospolitej, w: Ukraińskie tradycje parlamentarne XIX-XXI wiek, pod red. Jarosława Moklaka, Kraków 2006, s. 207;