logo logo

Historia

Senator Witold Abramowicz [Rzepeccy, "Sejm i Senat...", s 195].

Witold Abramowicz

1874–1940; adwokat, prodziekan Rady Adwokackiej w Wilnie; dziennikarz; w 1894 aresztowany i zesłany w głąb Rosji za działalność patriotyczną; od 1919 pierwszy prezydent Wilna; w 1920 prezes Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej.

Działalność parlamentarna

Poseł na Sejm Wileński.
Poseł w 1922.
Senator w latach 1928–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

25.09.1939 aresztowany przez NKWD, więziony w Wilejce; 5.07.1940 skazany na 5 lat obozu pracy w Solikamsku (obwód Perm); zmarł 6.09.1940 w łagrze w obwodzie swierdłowskim; według innych źródeł ostatni raz widziany w 1941 w Zrusku (ZSRR).

Źródła

Karol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939 r., Londyn 1988, s. 44; Jerzy Surwiło, Kronika pamięci: wileńskie ślady na drogach cierpień, „Kurier Wileński” (Wilno) 26.03.1992, s. 3; Kto był kim…, s. 493–494; Władimir Adamuszko, Natalia Iwanowa, Litości. Represje w obwodzie wilejskim w dokumentach 1939–1941, Warszawa 1996, s. 91; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 32–33; Helena Pasierbska, Wileńskie Łukiszki, Gdańsk 2003, s. 17; Sławomir Kalbarczyk, Z badań…, s. 172 (tu: uwięziony 10.10.1939, zmarł 6.09.1940); Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.26, 32, 47, 87-89; informacje: Ośrodka KARTA; Zygmunta Augustowskiego z Warszawy z 1995; Konrada Siermontowskiego z Krakowa z 1997.