logo logo

Historia

Senator Adam Koc [NAC].

Adam Koc

1891-1969; pułkownik WP; działacz polityczny, organizator i pierwszy szef OZN (1937–1938); prezes Banku Polskiego; od 1909 w ZWC; komendant okręgu warszawskiego Związku Strzeleckiego, a następnie POW (1914–1915);1915–1917 oficer I Brygady Legionów; 1917–1918 internowany w Beniaminowie; komendant Komendy Naczelnej POW nr 1, kierował m.in. akcją rozbrajania Niemców w Warszawie w listopadzie 1918; do 1928 w WP na różnych stanowiskach, m.in. szef sztabu DOK VI Lwów, sekretarz kapituły Orderu Virtuti Militari; komendant główny Związku Legionistów (1936–1938); założyciel i redaktor naczelny (1929–1931) „Gazety Polskiej”, redaktor naczelny „Głosu Prawdy”; od 1930 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu; od pierwszej połowy 1939 prowadził w Londynie negocjacje na temat dużych kredytów dla polskiej armii.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930; 1930–1935; 1935–1936;
Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

11.09.1939 mianowany wiceministrem skarbu, współorganizował ewakuację złota Banku Polskiego; do grudnia 1939 minister skarbu i minister przemysłu i handlu w rządzie Władysława Sikorskiego, do 1940 wiceminister w tych ministerstwach; od jesieni 1940 w USA z misją zabezpieczenia polskich wierzytelności bankowych, osiadł w Nowym Jorku; współinicjator powołania Polskiego Instytutu Nauki i Sztuki w Ameryce; 1941–1942 z polecenia Oddz. II Sztabu Naczelnego Wodza zaangażowany w działania przygotowujące odwetowe ataki terrorystyczne wymierzone w obywateli niemieckich na terenie Ameryki Południowej; do 1945 na etacie w biurze radcy finansowego Ambasady RP w Waszyngtonie.

Pozostał na emigracji w USA; 1945–1950 kucharz w pensjonacie w Sea Cliff; osiadł w Nowym Jorku; kucharz w miejscowym hotelu Waldorff-Astoria; członek władz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (m.in. dyrektor i wiceprezes zarządu).

Zmarł 3.02.1969 w Nowym Jorku; pochowany na cmentarzu Wolvercote w Oksfordzie, Wielka Brytania (kw. L2-245); grób symboliczny na cmentarzu Komunalnym (Powązki Wojskowe) w Warszawie (kw. A12-7-29).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Nowy Jork; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 522–523; Paweł Dubiel, Józef Kozak, Polacy w II wojnie światowej, Warszawa 2003, s. 74; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 135–137; Adam Koc, Wspomnienia, Wrocław 2005; Wiktor Krzysztof Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. II, Warszawa 2006, s. 244–246; Janusz Mierzwa, Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, Kraków 2006; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.38, 390-392; informacje krewnej Marii Kędzierskiej z Londynu z 2010;