logo logo

Historia

Senator Aleksander Adelman [Krakowska Kongregacja Kupiecka].

Aleksander Adelman

 (Aleksander Adelmann)

1859–1942; inżynier chemik; starszy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej; publicysta; od 1886 kierownik rafinerii naftowej we Lwowie; urzędnik skarbowy; radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie; radny m. Krakowa; współinicjator budowy pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1923–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmarł 3.03.1942 w Krakowie.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Kraków Śródmieście; Kto był kim…, s. 494; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 42–43; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego…, s. 44–47; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.150-151