Historia

Senator Alfred Wysocki [NAC].

Alfred Wysocki

1873-1959; prawnik; podsekretarz stanu MSZ; poseł nadzwyczajny, minister pełnomocny w Sztokholmie i w Berlinie, ambasador RP w Rzymie; publicysta; od 1900 w austro-węgierskiej służbie dyplomatycznej; od 1919 w polskim MSZ, radca poselstwa w Pradze i Berlinie; 1923 inspektor placówek konsularnych.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939 (powołany przez prezydenta RP).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Mieszkał w Warszawie i przez blisko dwa lata u senatora Józefa Targowskiego w majątku Czyżów; wspierał działalność Rady Głównej Opiekuńczej, m.in. na przełomie 1941 i 1942 interweniował w sprawach RGO u gubernatora Hansa Franka.

Osiadł w Krakowie; publikował w „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym” i „Życiu Literackim”.

Zmarł 3.09.1959 w Krakowie; pochowany na cmentarzu Rakowickim (kw. XIII A rząd południowy).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Kraków; Alfred Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1974; Alfred Wysocki, Tajemnice dyplomatycznego sejfu, Warszawa 1974; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 117; Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, oprac. Jacek Piotrowski, t. I, Wrocław 2004, s. 489, 515; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.281-282; informacje Stanisława Wyganowskiego z Warszawy z 2010.