Historia

Senator Antoni Bogucki [Archiwum Senatu, dar rodziny].

Antoni Bogucki

1880-1956; adwokat i notariusz; członek Trybunału Stanu; wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej; nauczyciel; publicysta; współzałożyciel Rady Adwokackiej w Warszawie; wiceprezes ZG PCK; od 1936 notariusz w Sosnowcu.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935 (wicemarszałek, przewodniczący Sądu Marszałkowskiego).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

1.09.1939 uciekł z Sosnowca; ukrywał się na terenie Generalnego Gubernatorstwa; nie pracował, korzystał z pomocy krewnych, przyjaciół i znajomych.

Mieszkał w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej; na krótko aresztowany, zwolniony, prawdopodobnie z zakazem przebywania w Warszawie; od 5.09.1945 kontynuował przedwojenną pracę notariusza w Sosnowcu; organizował odczyty we współpracy ze Związkiem Zawodowym Literatów.

Zmarł 5.08.1956 w Sosnowcu; pochowany na starym cmentarzu w Bolesławiu koło Olkusza.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Sosnowiec; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 498; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 171–172; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.25, 245-247; informacje prezesa Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 1997 oraz córki siostrzenicy, Krystyny Romaniukowej z Warszawy z 1996.