logo logo

Historia

Senatro Antoni Roman [NAC].

Antoni Roman

1892-1951; dyplomata; minister przemysłu i handlu; nauczyciel akademicki; publicysta; 1918–1919 urzędnik w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; od 1920 wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku; 1923–1927 attaché emigracyjny w Wolnym Mieście Gdańsku; brał udział w licznych rokowaniach w kraju i za granicą; od 1934 poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny RP w Szwecji; w maju 1939 przewodniczył delegacji rządowej na uroczystość otwarcia polskiego pawilonu na Światowej Wystawie w Nowym Jorku.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939 (nominacja prezydenta RP).

Losy wojenne, okoliczności śmierci

1.09.1939 podpisał tajny wniosek o statucie organizacyjnym Ministerstwa Przemysłu i Handlu na czas wojny oraz utworzeniu Międzyministerialnego Komitetu Gospodarki Przemysłowej; 5.09.1939 rząd powierzył mu realizację uchwały o ewakuowaniu maszyn do celów produkcji wojennej i warsztatów remontowych na Kresy Wschodnie; 17.09.1939 przedostał się do Rumunii; od października 1939 na własną prośbę przebywał w Braszowie z Józefem Beckiem; nie skorzystał z możliwości opuszczenia Rumunii.

W 1945 wrócił z Rumunii do Polski; zgłosił się do pracy w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; w 1947 został zaangażowany jako doradca w Departamencie Traktatowym, później doradca w Ministerstwie Handlu Zagranicznego.

Zmarł 28.04.1951 w Warszawie; pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 30-IV-13/14).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście; PSB, Kraków 1988–1989, t. XXXI, s. 576–578; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 64; Ministrowie Polski Niepodległej, Szczecin 2001, s. 342–343; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 29, 156-160, 255, 385;