logo logo

Historia

Senator Antoni Staniewicz [Centralne Archiwum Państwowe].

Antoni Staniewicz

1882–1941; adwokat w Łucku; publicysta; w 1917 członek Rady Miejskiej w Winnicy, w latach 1926–1927 przewodniczący Rady Miejskiej Łucka, następnie radny; w latach 1928–1929 delegat do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie; 1933 zastępca prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie; prezes Wojewódzkiego Zarządu Związku Strzeleckiego na Wołyniu.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

18.10.1939 aresztowany przez NKWD w Łucku; do maja 1940 więziony w Łucku, a następnie w Kijowie; podczas ewakuacji więzienia 8.07.1941, w trakcie przemarszu przez most na Dnieprze, skoczył do rzeki i utonął; być może zastrzelony przez strażnika.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1979 w USC Warszawa Śródmieście; PSB, t. XLI, Kraków 2002, s. 537–539 (tu: zastrzelony na moście, bo nie nadążał za kolumną więźniów); Jan Morelowski, Sędzia za kratami. Wspomnienia z lat 1939–1942, Nowy Jork 1964, s. 66; Kto był kim…, s. 550; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.27, 33, 116; informacje: Ośrodka KARTA; siostrzenicy Haliny Witkowskiej z Andrychowa z 1995; Konrada Siermontowskiego z Krakowa z 1997.