logo logo

Historia

Senator Bazyli Siedun [własność rodziny].

Bazyli Siedun

(Bazyl, Wasil Siedun, Sieduń)

1885-1972; 1885; białoruski ziemianin (majątek Szostaki, pow. Słonim); członek Wydziału Powiatowego w Słonimie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po zajęciu Kresów Wschodnich przez wojska ZSRR 17.09.1939 opuścił z żoną swój majątek Szostaki koło Słonima, zamieszkał u rodziny w Mołczadzi koło Baranowicz; w drugiej połowie 1941 (po zajęciu ziem przez wojska niemieckie) wrócili do ograbionego dworu; aresztowany z żoną przez Niemców, więziony w Słonimie; w 1944 wywieziony z żoną do pracy przymusowej do Saulgau (Württemberg, Niemcy), robotnik w miejscowej fabryce J. Bautz A.G..

Mieszkał w Saulgau, we wrześniu 1949 przemeldował się do Heudorf bei Riedlingen; w połowie 1950 wypłynął z żoną transatlantykiem z niemieckiego portu Bremerhaven; 17.08.1950 dotarł do Nowego Jorku, zamieszkał w stanie New Jersey; w 1966 wrócił z żoną na stałe do Polski, zamieszkali w Poznaniu.

Zmarł 7.06.1972 w Poznaniu; pochowany na cmentarzu Junikowo (kw. R-20-A-1-0).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Poznań; Monitor Polski nr 282/6.12.1930, s. 1; Józef Godlewski, Na przełomie epok, Warszawa 1990, s. 308, 378; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 547; Przemiany społeczne, kwestie narodowościowe i polonijne, pod red. Andrzeja Chodurskiego, Toruń 1994, s. 138; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.45, 417-419; informacje z Archiwum Miejskiego i Urzędu Miasta Bad Saulgau z 2008; informacje krewnych z 2011: Susan Truman z Lake Hopatcong (USA) i Laury Kucko z Poznania.