logo logo

Historia

Senator Bernard Chrzanowski [NAC].

Bernard Chrzanowski

1861–1944; adwokat w Poznaniu; publicysta; w 1918 delegat na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu; w 1919 podsekretarz stanu w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej; w latach 1921–1928 kurator okręgu szkolnego poznańskiego; do 1939 przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego ZHP; propagator praw Polski do Pomorza.

Działalność parlamentarna

Poseł do Sejmu Pruskiego.
Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Wysiedlony przez Niemców z Poznania w grudniu 1939; zamieszkał w Warszawie, skąd wyjechał w lipcu 1944; członek Rady Naczelnej konspiracyjnego Polskiego Związku Północnego; zmarł 12.12.1944 w Królewskiej Górze k. Warszawy.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Konstancin-Jeziorna; Paweł Dzianisz, Poruszył wiatr od morza. Bernard Chrzanowski, 1861–1944, Gdańsk 1986; Grzegorz Łukomski, Bernard Chrzanowski syn ziemi opalenickiej, Opalenica 1988; Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. I, Gdańsk 1992, s. 217; Kto był kim…, s. 502; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 278–279; Grzegorz Łukomski, Bernard Chrzanowski 1861–1944. Biografia Polaka zachodniokresowego, Poznań–Opalenica 2005, s. 304–305; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.37, 233; informacja Marcina Bródka-Kęzickiego z Kędzierzyna-Koźla z 1992.