Historia

Senator Bolesław Przedpełski [własność rodziny].

Bolesław Przedpełski

1896-1981; chemik, rolnik; prezes Izby Rolniczej w Warszawie; prezes Związku Inżynierów Chemików RP; wiceprezes Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Warszawie; 1914–1918 członek POW, do 1921 w WP; 1921–1927 asystent Zakładu Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego SGGW; do 1936 intendent i zarządca gmachów SGGW; członek Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Kutno S.A.”; do 1938 dyrektor warszawskiego oddziału Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych „Polmin” w Drohobyczu; właściciel nowoczesnego gospodarstwa Jastrzębiec koło Warszawy o profilu hodowlanomleczarskim.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W sierpniu 1938 powołany na stanowisko komisarza ds. aprowizacji armii; we wrześniu 1939 z rządem ewakuował się do Lublina, a następnie przekroczył granicę polsko-rumuńską; przez pewien czas przebywał w Rumunii, wyruszył przez Bułgarię, Turcję, Palestynę i Indie do USA, gdzie dotarł w 1941.

Do 1948 pracował w firmie zajmującej się przetwórstwem mięsa; studiował rolnictwo w Columbia University (1948 doktorat); w 1949 osiadł w Wausau (Wisconsin); 1949–1953 instruktor rolny zaangażowany przez Departament Rolnictwa dla farmerów polskiego pochodzenia w stanie Wisconsin, współpracował z uniwersytetem stanowym; International American Institut of Agricultural Science (Panamerykański Instytut Nauk Rolnych) skierował go do Ameryki Południowej (Peru, Boliwia, Brazylia, Ekwador, Kolumbia, Wenezuela) jako specjalistę ds. oświaty rolniczej i terenowego instruktażu wśród miejscowej ludności (1953–1956); 1957–1965 doradca spółdzielni rolniczej na terenie stanu Wisconsin; od 1965 na emeryturze; 1971 uczestnik VI Kongresu Techników Polskich; w 1976 wrócił na stałe do Polski.

Zmarł 1.09.1981 w Warszawie; pochowany na cmentarzu w Wilanowie (sektor VII, grób 1681).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście; PSB, t. XXVIII, Kraków 1984–1985, s. 705–706; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 541; „Tygodnik Ciechanowski” nr 41 z 13.10.1998, s. 6; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2009, s. 446–447; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.457-459; informacje synów Zygmunta Przedpełskiego z Salem (USA) i Andrzeja Przedpełskiego z Boulder (USA) z 1997 i 2010.