logo logo

Historia

Senator Bronislaw Rydzewski [Muzeum Ziemi PAN].

Bronisław Rydzewski

1884-1945; profesor geologii; 1919 współtwórca Państwowego Instytutu Geologicznego; 1918–1920 wykładał geologię w Wolnej Wszechnicy Polskiej, jednocześnie wykładowca i dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Politechniki Warszawskiej; od 1920 organizował Katedrę Geologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (dziekan i prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego); wycofał się z życia publicznego z powodu choroby (wylew, a następnie paraliż).

Działalność parlamentarna

Senator w latach: 1930-1934.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Przez całą wojnę mieszkał w Wilnie; z racji na paraliż jego życie było uzależnione od pomocy najbliższych; w marcu 1945 znalazł się w pociągu złożonym z wagonów towarowych, który wywiózł wileńską kadrę naukową (tzw. transport profesorski) z Wilna do Polski.

Zmarł 16.09.1945 w miejscowości Mądralin koło Otwocka; pochowany na cmentarzu ewangelicko - augsburskim w Warszawie (kw. F-1).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Warszawa Śródmieście; Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1991–1992, t. XXXIII, s. 443–446; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 545; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.74, 117; informacje zarządu cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Warszawie z 1997; informacje córki Jadwigi Rydzewskiej z Warszawy z 1997, krewnej Marzeny Łuczkiewicz z Wrocławia z 2009, krewnego Kazimierza Kowalczyka z Warszawy z 2011.