Historia

Senator Dawid Schreiber [NAC].

Dawid Schreiber

1874–1942; adwokat we Lwowie; dziennikarz; oficer armii austro-węgierskiej; w 1907 kandydat do parlamentu austriackiego; działacz organizacji syjonistycznych, członek władz Organizacji Syjonistycznej Galicji Wschodniej, w 1918 przewodniczący Żydowskiej Rady Narodowej we Lwowie; od 1928 członek Rady Gminy Żydowskiej m. Lwowa; w 1934 radny m. Lwowa.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1922–1927.
Senator w latach 1928–1930.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Do lipca 1941 prowadził kancelarię adwokacką we Lwowie; zamordowany przez Niemców w 1942 w nieznanych okolicznościach.

Zobacz na mapie

Źródła

PSB, t. XXXV, Kraków 1994, s. 631–632; Filip Friedman, Zagłada Żydów lwowskich, Łódź 1945, s. 33; Kto był kim…, s. 546; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.28, 31, 48, 164