logo logo

Historia

Senator Dominik Zbierski. Zdjęcie legitymacyjne z 1935 r.[własność rodziny]

Dominik Zbierski

1890–1940; nauczyciel, dyrektor gimnazjum w Częstochowie; działacz społeczny i samorządowy; legionista; członek Komitetu Pomocy Bezrobotnym; od 1934 radny Rady Miejskiej w Częstochowie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

30.03.1940 aresztowany przez gestapo, przesłuchiwany i zwolniony; 21.05.1940 ponownie aresztowany i osadzony w częstochowskim więzieniu na Zawodziu; 3.07.1940 rozstrzelany w lesie w pobliżu wsi Apolonka k. Częstochowy. Pochowany na Cmentarzu Kule w Częstochowie.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1948 w USC Janów k. Częstochowy; Jan Pietrzykowski, Akcja AB w Częstochowie, Katowice 1971, s. 35, 57, 68; Szymon Kędryna, Andrzej Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji. Księga pamiątkowa, Katowice 1971, s. 115; Kto był kim…, s. 561; Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, pod red. Andrzeja Jana Zakrzewskiego, t. I, Częstochowa 1998, s. 156–158; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.32, 84; informacja Archiwum Państwowego w Częstochowie z 1997.