logo logo

Historia

Senator Dorota Kłuszyńska [NAC].

Dorota Kłuszyńska

z d. Pilcer

1873-1952; liderka socjalistycznego ruchu kobiet; publicystka; od 1900 w PPSD, redaktorka „Głosu Kobiet”; w czasie I wojny światowej działała w Lidze Kobiet Galicji i Śląska; 1918–1920 w Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego; w naczelnych władzach PPS (od 1919) i Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych; 1921–1923 radna Rady Miejskiej w Łodzi.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1925–1928; 1928–1930; 1930–1935.
Posłanka w latach 1947–1952 (Sejm Ustawodawczy PRL), posłanka 1952.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Do początku 1942 mieszkała w Warszawie po stronie aryjskiej; następnie (do lutego 1945) ukrywała się jako Dorota Kwiatkowska w majątku Mała Wieś koło Grójca w domu senatora Zdzisława Lubomirskiego, pisała artykuły do prasy podziemnej, pomagała w akcji przygotowywania paczek dla więźniów.
 
Od 1946 członkini tzw. odrodzonej PPS, redaktorka „Robotnika” i „Przeglądu Socjalistycznego”; uczestniczka kongresu zjednoczeniowego PPR i PPS w grudniu 1948, członkini KC PZPR; 1948–1952 przewodnicząca ZG Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zmarła 22.11.1952 w Warszawie, pochowana na Cmentarzu Komunalnym (Powązki Wojskowe) w Warszawie (Aleja Zasłużonych).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu w USC Warszawa Śródmieście (tu: Maria Dorota Kłuszyńska z d. Pilcer); akt urodzenia (najbardziej prawdopodobny), w: Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie, Izraelicki Okręg Metrykalny w Tarnowie (tu: Marjem Dwora Pilzer ur. 3.02.1873); PSB, t. XIII, Kraków 1967–1968, s. 76–78; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1992, t. 3, s. 209–211; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 522; Zdzisław Morawski, Gdzie ten dom, gdzie ten świat, Warszawa 1997, s. 153; Michał Śliwa, Sylwetki polskich socjalistów. Studia i szkice, Kraków 2000, s. 39–51; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s. 126–127; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.11, 41, 86, 181-183; informacje Henryka Świderskiego z Warszawy z 1997; wspomnienia Jana Morawskiego, Oaza na wulkanie, mps.; relacja Zdzisława Morawskiego z Warszawy z 2005.