logo logo

Historia

Senator Emil Godlewski [NAC].

Emil Godlewski

1875–1944; lekarz biolog, profesor embriologii; dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; pułkownik Wojska Polskiego; w latach 1914–1916 lekarz w szpitalu wojskowym w Krakowie; od 1916 organizator i dowódca kolumn sanitarnoepidemicznych; inicjator budowy ośrodków leczniczych dla dzieci, m.in. w Rabce, Witkowicach i Zakopanem.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

4.09.1939 wszedł w skład Obywatelskiego Komitetu Pomocy w Krakowie, w którym kierował sekcją charytatywną; po wkroczeniu Niemców przejściowo aresztowany; po uwolnieniu zajął się pracą naukową i opieką nad uniwersyteckimi zakładami lecznictwa dziecięcego; w latach 1940–1941 kierował Sekcją Sanitarną PCK w Krakowie; pracował jako urzędnik kontraktowy w Wydziale Zdrowia Generalnego Gubernatorstwa; zmarł 25.04.1944 w Krakowie .

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Kraków Podgórze; PSB, t. VIII, Kraków 1959–1960, s. 173–174; Biogramy uczonych polskich, cz. 2, Wrocław 1985, s. 119–124; Kto był kim…, s. 511; Encyklopedia Krakowa, Warszawa – Kraków 2002, s. 247; Posłowie i senatorowie…, t. II, s. 121–122; Urszula Perkowska, Emil Godlewski junior. Kronika działalności na polu opieki sanitarnej 1940–1941, w: „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 9/2003, s. 241–262; Piotr Hapanowicz, Senatorowie województwa krakowskiego…, s. 56–61; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.198-199