logo logo

Historia

Senator Felicjan Lechnicki [własność rodziny].

Felicjan Lechnicki

1885-1963; ziemianin (majątek: Serebryszcze, obecnie Srebrzyszcze koło Chełma); prezes Wojewódzkiego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych w Lublinie; 1918 członek Rady Stanu; 1918 wybrany na komisarza rządowego powiatu chełmskiego; członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego w Chełmie; 1933–1940 prezes lubelskiej Izby Rolniczej.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1930; 1930–1935;
Senator w latach 1935–1938; 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Tuż po 17.09.1939, po zajęciu jego domu przez wojska radzieckie przywiązany na łańcuchu do psiej budy, uwolniony przez miejscową ludność, zbiegł; w październiku 1939 uczestniczył w spotkaniach działaczy politycznych i społecznych z terenu Lubelszczyzny z udziałem gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza dotyczących pracy konspiracyjnej; współpracownik Komendy Okręgu AK Lublin; w czerwcu 1940 aresztowany przez Niemców wraz z synem, zwolnieni; w 1941 Niemcy odebrali mu rodzinny majątek, 1942–1944 zarządzał majątkiem Kasiłan (gm. Leśniowice); po przesunięciu się linii frontu pracował w Państwowym Nadleśnictwie Dojlidy (1944–1945).

1945–1950 współorganizator i członek Związku Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych, kierownik okręgu poznańskiego; twórca zespołu redakcyjnego miesięcznika „Poradnik Plantatora”; od 1951 pracownik naukowy Pracowni Paleobotanicznej Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, od 1953 działającej w strukturze Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN.

Zmarł 3.11.1963 w Poznaniu; pochowany na cmentarzu Junikowo w Poznaniu (pole 9, kw. 2, rząd 4, nr 2).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Poznań; Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN(teczka osobowa); PSB, t. XVI, Kraków 1971, s. 597–598; Emil Horoch, Felicjan Kajetan Lechnicki – poseł i senator sanacyjny, w: Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, pod red. Jana Jachymka, Lublin 1989, s. 255–273; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 526; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 3, Warszawa 2005, s. 2005, s. 318–319; Aleksandra Solarewicz, Sowieci w polskim dworze, w: Nóż w plecy, dodatek specjalny dziennika „Rzeczpospolita” oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 17.09.2009, s. 12–13; Antoni Kroh, Starorzecza, Warszawa 2010; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.15, 27, 320-321; informacje wnuka Antoniego Kroha z Nowego Sącza z 1992.