logo logo

Historia

Senator Helena Kisielewska ["Enciklopedia ukrainoznavstva…", t. III, s. 1033].

Helena Kisielewska

(Ołena Kysiłewśka) z d. Symenowicz

1869-1956; ukraińska działaczka społeczna, dziennikarka i publicystka; w czasie I wojny światowej pracowała w Czerwonym Krzyżu w Wiedniu; 1923–1928 działaczka Związku Ukrainek na terenie woj. stanisławowskiego; od 1935 przewodnicząca Sekcji Gospodyń przy organizacji „Silśkyj Hospodar”; członkini UNDO; od 1923 wydawała dwutygodnika „Żinocza Dola” w Kołomyi.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930; 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Nie udało się ustalić jej losów wojennych.

Od czerwca 1948 na emigracji w Kanadzie, mieszkała u syna; od 1948 pierwsza przewodnicząca Światowej Federacji Kobiecych Organizacji Ukraińskich.

Zmarła 29.03.1956 w Ottawie (Kanada); pochowana na miejscowym cmentarzu Notre Dame Cemetery (kwatera ukraińska: UK nr 42 E).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Ottawa (Kanada); Enciklopedia ukrainoznavstva, Paryż–Londyn 1955–1957, t. III, s. 1033; spuścizna O. Kisielewskiej, mf BN (ze zbiorów Archiwum Towarzystwa im. T. Szewczenki); Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 521; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. III, Warszawa 2005, s.111; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.11, 59, 232-233;