logo logo

Historia

Senator Helena Sujkowska {Centralne Archiwum Wojskowe].

Helena Sujkowska

(z domu Chmieleńska)

1872–1944; nauczycielka; działaczka niepodległościowa związana z PPS; wiceprzewodnicząca Unii Polskich Związków Obrończyń Ojczyzny; przed 1914 założycielka Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego; członkini POW; urzędniczka w Ministerstwie Zdrowia; wizytatorka Szkoły Rodziny Wojskowej; radna m. st. Warszawy.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939 powołana przez prezydenta RP.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od 27.09.1939 w konspiracji, sekretarka i łączniczka komórki powołanej przez Stefana Starzyńskiego, której zadaniem było udzielanie tajnej pomocy dla Komendy Głównej Służby Zwycięstwu Polski przez Zarząd Miejski, łączniczka komórki legalizacyjnej „Park” Oddziału Organizacyjnego KG ZWZ-AK; w powstaniu warszawskim łączniczka tego oddziału; poległa 23.09.1944 w powstaniu warszawskim, przechodząc wzdłuż barykady na ul. Marszałkowskiej, niosąc meldunek z Komendy Głównej; pochowana na podwórku najbliższej kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 71.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono w 1945 w USC Warszawa Śródmieście (tu: błędne imiona rodziców); „Stolica” 1965, nr 25, s. 16; „Więź” 1968, nr 2, s. 106; AAN, Komisja Historii Kobiet w Walce o Niepodległość, fiszki z danymi biograficznymi; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939–1945, Warszawa 1988, s. 381–382; Kto był kim…, s. 551; Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944. Kalendarium, Warszawa 1994, s. 348; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.21, 31, 223; informacje z 2006: wnuczki Danuty Francki z Kanady i żony wnuka Wiesławy Sujkowskiej z Warszawy.