logo logo

Historia

Senator Ignacy Baliński, grudzień 1926 r.[NAC].

Ignacy Baliński

1862-1951; sędzia Sądu Najwyższego; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; prezes Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów; publicysta i poeta; od 1899 członek władz Warszawskiej Kasy Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy; do 1915 radca Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego; wiceprezes Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej; radny m. st. Warszawy; 1918–1927 przewodniczący Rady Miejskiej (prezydent Warszawy); wykładał prawo na SGGW i na Politechnice Warszawskiej.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W lipcu 1939 wyjechał z Warszawy na dłuższy pobyt wakacyjny na Litwie, gdzie zastał go wybuch wojny; 19.09.1939 przekroczył granicę pod Oranami, liczył wtedy 77 lat („wyjechałem z Polski, tak jak stałem, w jednym ubraniu i grudką ziemi w woreczku”); jego warszawskie mieszkanie zostało obrabowane na początku niemieckiej okupacji, utracił dorobek życia, m.in. bibliotekę, archiwum rodzinne, domową galerię malarstwa; osiadł w Wielkiej Brytanii, początkowo mieszkał w Truckett’s Hall (West Suffolk), a następnie w Sudbury; 1942–1945 członek Komisji Prac Ustawodawczych przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Londynie; jeden z sygnatariuszy apelu z lutego 1945 byłych polskich parlamentarzystów do członków obu izb parlamentu brytyjskiego w sprawie decyzji dotyczących Polski podjętych w trakcie konferencji w Jałcie.

Mieszkał w Wielkiej Brytanii, spisywał wspomnienia.

Zmarł 11.03.1951 w Sudbury (Wielka Brytania), nabożeństwo żałobne odprawiono w Brompton Oratory; został pochowany na miejscowym cmentarzu (kw. VV, grób 4); grób symboliczny: cmentarz Powązkowski w Warszawie (kw. T-2-2).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Sudbury (Wielka Brytania); Ignacy Baliński, Wspomnienia o Warszawie, Warszawa 1987; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 495; Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 41; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 74–76; Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza, oprac. Jacek Piotrowski, t. I, Wrocław 2004, s. 638 i in.; Wojciech J. Podgórski, Emigracja Walczących, Warszawa 2011, s. 80–90; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.31, 147-149, 160, 200, 242