Historia

Senator Ignacy Miciński ["Parlament RP…", tabl. XVIII].

Ignacy Miciński

1879-1972; dziennikarz; od 1920 związany z PSL „Piast” (1921–1927 prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach, 1924–1927 członek Rady Naczelnej), redagował jego organ prasowy „Znicz Ludu”; od 1927 lokalny działacz BBWR w Kielcach; współzałożyciel Banku Spółdzielczego w Kielcach; właściciel zakładu „Terranowa” produkującego kruszywa budowlane.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1923–1927; 1928–1930; 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W 1941 przewodniczący Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach, w 1942 w składzie Rady Nadzorczej tego banku.

Mieszkał w Kielcach, utrzymywał się jako lektor języka niemieckiego(?); od 1966 pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej w Zborowie koło Solca Zdroju.

Zmarł 20.06.1972 w Zborowie; pochowany na cmentarzu parafialnym w Solcu Zdroju w zbiorowej kwaterze przeznaczonej dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (grobu nie oznaczono).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Solec Zdrój; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 534; informacje Archiwum Państwowego w Kielcach z 1997; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2009, s. 156; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.59, 419-420; informacje Józefa Maciążka ze wsi Chełmce z 1996 i 1997; informacje z Domu Pomocy Społecznej w Zborowie z 2012.