logo logo

Historia

Senator Ignacy Puławski [„Przekrój” nr 1/1939, s. 131].

Ignacy Puławski

1886–1944; drukarz; handlowiec; działacz samorządowy i gospodarczy na Wołyniu; w 1920 burmistrz Starego Konstantynowa i delegat do Polskiego Zgromadzenia Narodowego w Kijowie; radny m. Krzemieńca; członek kuratorium Liceum Krzemienieckiego; radca Izby Rolniczej w Łucku; od 1930 prezes rady nadzorczej Banku Rolniczego w Krzemieńcu, od 1937 prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie; od 1938 w radzie naczelnej Obozu Zjednoczenia Narodowego.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1928–1938.
Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od 4.09.1944 więziony w obozie Sachsenhausen (Oranienburg; nr obozowy 95941); ostatnią wiadomość od niego z obozu otrzymała siostra Maria Rogozińska w grudniu 1944.

Zobacz na mapie

Źródła

PSB, t. XXIX, Kraków 1986, s. 401–402; Kto był kim…, s. 541; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.20, 31, 48, 234; informacje: PCK; Internationale Suchdienst w Bad Arolsen z 2007.