logo logo

Historia

Iwan Pasternak

1876–1943; nauczyciel; prowadził gospodarstwo rolne; ukraiński działacz społeczno-kulturalny na Podlasiu; w latach 1923–1927 przewodniczący Towarzystwa „Ridna Chata”. .

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1922–1927.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Pierwszy prezes Ukraińskiego Komitetu Pomocy w Białej Podlaskiej; dowódca lokalnych struktur UPA; 23.05.1943 ranny w wyniku zamachu w Choroszczynce, zmarł 25.05.1943 w szpitalu w Białej Podlaskiej.

Zobacz na mapie

Źródła

Brak aktu zgonu w USC Biała Podlaska i w USC dla gmin sąsiednich; Ryszard Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków 1989, s. 379; Kto był kim…, s. 538; Enciklopedia ukrainoznavstva, Lviv 1996, t. 5, s. 1959 (tu: zabity przez polską bojówkę); Ryszard Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 45, 269–270, 289–290 (tu: zabójstwo traktowane jako mord skrytobójczy (samosąd), którego okoliczności nie są wyjaśnione; brak wyroku sądu AK czy delegatury); Stanisława Lewandowska, Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939–1944, Warszawa 2003, s. 29; Aleksander Kolańczuk, Nekropolie i groby…, s. 228–299; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.175; informacje: USC Tuczna z 1996; Grzegorza Motyki z Płocka z 2005; Bożeny i Marka Świdzińskich z Warszawy z 2007; Ewy Koziary z Konstantynowa z 2008.