logo logo

Historia

Senator Jan Lachcik ["Sejm i Senat 1938–1943", Warszawa 1939, s. 429].

Jan Lachcik

1892-1956; nauczyciel, inspektor szkolny w Chełmie; nauczyciel m.in. w szkole ćwiczeń Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Lublinie; 1924–1932 przewodniczący Komisji Wojewódzkiej ZG Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Lublinie; 1932–1935 zastępca inspektora szkolnego w Lublinie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Aresztowany w Chełmie w listopadzie 1939, przetrzymywany jako zakładnik, zwolniony; w czasie okupacji mieszkał w Chełmie, pracował w TON (Tajna Organizacja Nauczycielska) i uczestniczył w organizacji tajnego nauczania; po przesunięciu się linii frontu, od sierpnia 1944 jako inspektor szkolny w Chełmie organizował odbudowę szkolnictwa.

Od 1949 wizytator szkół w Kuratorium Oświaty w Lublinie, usunięty ze względu na przedwojenną działalność polityczną; od 1953 pracował w Chełmie w Chełmskich Zakładach Przemysłu Terenowego przy ul. Lwowskiej.

Zmarł 11.03.1956 w Chełmie; pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym przy ul. Lwowskiej.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Chełm; Longin Jan Okoń, Szkolnictwo chełmskie w latach 1939–1944, w: „Ziemia Chełmska” (jednodniówka), Chełm 1970, s. 6, 8; Piotr Pruss, Aby ocalić od zapomnienia, w: Z działalności nauczycieli tajnego nauczania na Lubelszczyźnie, Warszawa 1989, s. 5; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 525–526; Stanisław Pyszko, Oświata i związki nauczycielskie w powiecie chełmskim w latach 1915–1939, Chełm 2004, s. 33 i in.; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 3, Warszawa 2005, s. 308; 100 lat oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie radzyńskim 1905–2005, Radzyń Podlaski 2005, s. 46; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.14, 230-231; informacje córki Lucyny Głowackiej z Borkowic z 1996.