Historia

Jan Rataj

1889-1959; adwokat (doktorat 1923), sędzia; major WP; od 1911 w Związku Strzeleckim w Krakowie; legionista; 1918–1929 w WP; radca prawny wydziału powiatowego w Grodnie.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmobilizowany, w kampanii wrześniowej szef referatu prawnego DOK III; 19.09.1939 przeszedł na Litwę, internowany (Kolotowo, Wilkowyszki, Kalwaria); po zajęciu Litwy przez ZSRR w połowie 1940 wywieziony do obozu w Kozielsku, a następnie do Griazowca; latem 1941 zwolniony, zgłosił się do tworzonej armii gen. Andersa; służył w sądownictwie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Irak, Iran, Palestyna, Egipt); 1942–1944 w stanie nieczynnym, od stycznia 1945 powołany do służby czynnej; od lutego 1945 w Wielkiej Brytanii.

Do 1948 służył w Polskim Korpusie Posiłkowym; po rozformowaniu bezrobotny, mieszkał m.in. w Glasgow; w maju 1957 wrócił do Polski, zamieszkał u siostry w Bochni.

Zmarł 31.10.1959 w Bochni; pochowany na miejscowym cmentarzu (kw. 15).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Bochnia; AAN, Zbiór akt repatriacyjnych; Archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony (sekcja polska), teczka osobowa; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 542; Wiktor Krzysztof Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. IV, Warszawa 2006, s. 123–124; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.16, 32, 37, 284-285; informacje z 2007: Urzędu Miejskiego w Tczewie, Urzędu Miejskiego w Bochni i Archiwum Państwowego w Bochni; informacje Aleksandra Rataja z Bochni z 2011.