logo logo

Historia

Senator Jan Rogowicz [NAC].

Jan Rogowicz

1881–1945; inżynier chemik; przemysłowiec; publicysta; radny (1916–1927) i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Warszawie (1927–1928); prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czeskiej; członek rady nadzorczej Zakładów Chemicznych SA w Grodzisku Mazowieckim.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po powstaniu warszawskim wywieziony do obozu Sachsenhausen (Oranienburg), gdzie został zamordowany na krótko przed oswobodzeniem obozu w kwietniu 1945.

Zobacz na mapie

Źródła

PSB, t. XXXI, Kraków 1988–1989, s. 437–438; Kto był kim…, s. 543; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.20, 22, 31, 89, 242, 246; informacje: siostrzenicy Wandy Mazalonowej z Gdyni z 1996; krewnej Magdaleny Jasińskiej z Warszawy z 1996 i 2005.