logo logo

Historia

Senator Jan Tadeusz Cupiał [Centralne Archiwum Wojskowe].

Jan Tadeusz Cupiał

1882–1941; giser (pracownik odlewni); członek Rady Naczelnej PPS; więziony przez władze carskie i bezterminowo zesłany w głąb Rosji za działalność w PPS; w 1917 członek Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w Charkowie; w latach 1920–1922 prezes Rady Miejskiej, a od 1925 radny w Dąbrowie Górniczej; w latach 1935–1939 wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1922–1927.
Senator w 1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Od czerwca 1939 uczestnik konspiracyjnej akcji PPS „Okrzeja-Odra”, organizator „trójek bojowych”, które w wypadku najazdu hitlerowskiego miały prowadzić akcję dywersyjną na tyłach wojsk niemieckich; w czasie wojny działacz konspiracyjny (Gwardia Ludowa, PPS–WRN); 21.02.1940 aresztowany przez gestapo, zwolniony; 12.04.1940 ponownie aresztowany; 14.04.1940 wywieziony do obozu koncentracyjnego Dachau (nr obozowy 3352), gdzie zginął 30.03.1941.
Żona Barbara aresztowana w 1940, także zginęła.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu sporządzono sądownie w 1951; Śląski słownik biograficzny, t. I, Katowice 1977, s. 40–42; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. I, Warszawa 1978, s. 451–452; Kto był kim…, s. 502–503; Encyklopedia Dąbrowy Górniczej, t. I, Dąbrowa Górnicza 1996, s. 29–30; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 302–303; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.19, 31, 102-103; informacje: Internationale Suchdienst w Bad Arolsen z 1995 (tu data zgonu: 31.03.1941); Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej z 1997.