logo logo

Historia

Senator Janusz Maleszewski [NAC].

Janusz Maleszewski

(Janusz Jagrym-Maleszewski)

1879–1942; pułkownik Wojska Polskiego; w latach 1926–1935 komendant główny Policji Państwowej; legionista, ciężko ranny w szarży pod Rokitną (amputowana noga); od 1916 pracownik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, następnie Ministerstwa Spraw Wojskowych i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Zmarł 27.09.1942 w Warszawie.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Warszawa Śródmieście; PSB, t. XIX, Kraków 1974, s. 305; Kto był kim…, s. 151; Komendanci Główni Policji Państwowej 1919–1939 pod red. Krzysztofa Filipowa, Białystok 1997, s. 48–53; „Rodowód” 2003, R: VIII, nr 10 (94), s. 28; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.33, 158-159