logo logo

Historia

Senator Janusz Wielowieyski. [Centralne Archiwum wojskowe]

Janusz Wielowieyski

(Jan Wielowiejski)

1897–1940; urzędnik administracji skarbowej; legionista; do 1924 służył w Wojsku Polskim; administrator majątku Antonowce k. Lidy; pracownik Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Przezorność” w Warszawie; od 1930 w administracji skarbowej, początkowo w Grudziądzu, następnie w Nowogródku jako naczelnik wydziału; w 1929 sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Toruniu. .

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1938–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Jako sekretarz Senatu brał udział w ostatnim posiedzeniu izby 2.09.1939; dowódca plutonu kawalerii dywizyjnej 23. Dywizji Piechoty; rozstrzelany przez żołnierzy radzieckich lub poległ 29.09.1939 w Tomaszówce k. Włodawy w trakcie operacji II batalionu 84. piechoty przeciwpancernej, który osłaniał przed czołgami sowieckimi przeprawę przez Bug wojsk Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, zmierzającej w kierunku Kocka. Pochowany na cmentarzu wojennym we Włodawie.

Zobacz na mapie

Źródła

Brak aktu zgonu w USC Włodawa; wypis z księgi pochowanych na cmentarzu wojennym we Włodawie (kwatera Z-13); Ludwik Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976 s. 255, 314, 403; Zygmunt Godyń, Straty spośród kawalerzystów i pancernych z rąk sowieckich w II wojnie światowej, Londyn 1976, s. 101; Karol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939 r., Londyn 1988, s. 57; Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. 1, Żołnierze września, N-Z, Pruszków 1993, s. 277; Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Wrzesień–grudzień 1939. Kalendarium, Warszawa 1993, s. 105–106; Kto był kim..., s. 558; Ryszard Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka 1939, t. 1, Warszawa 1995, s. 360; Grzegorz Rąkowski, Polska egzotyczna, cz. II, Pruszków 1996, s. 158; Andrzej Szczepański, Groby żołnierskie. Włodawa i okolice, Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, t. 10, Włodawa 2000, s. 65; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.24, 33, 55, 176; informacje: Urzędu Miejskiego we Włodawie z 1997; Muzeum Chełmskiego w Chełmie z 2001; krewnej Teresy Wielowieyskiej z North York (Kanada) z 2001.