logo logo

Historia

Senator Jerzy Barański [własność rodziny].

Jerzy Barański

1884-1959; nauczyciel (doktor filozofii nauk przyrodniczych); zastępca przewodniczącego Tymczasowej Komisji Rewizyjnej ZUS; 1911–1914 nauczyciel gimnazjum w Suwałkach; 1915–1918 nauczyciel i kierownik polskich szkół w Rosji, działał w tamtejszych polskich organizacjach społecznych, m.in. w Mohylewie i Piotrogrodzie; 1918 inspektor szkół powszechnych w Łomży; od 1918 naczelnik Wydziału Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych; 1919–1925 członek PSL „Wyzwolenie”.

Działalność parlamentarna

Poseł w latach 1922–1930;
Senator w latach 1930–1935 (wicemarszałek), 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny ewakuował się na wschód, dotarł do Zaleszczyk; aresztowany przez NKWD i osadzony w Dubnie; w lutym 1940 uwolniony dzięki poręczeniu kogoś z Rosjan, kogo znał z dawnego pobytu w Piotrogrodzie; zbiegł na teren Generalnego Gubernatorstwa; warszawskie mieszkanie zostało zarekwirowane przez Niemców; osiadł w miejscowości Nietulisko gm. Kunów, krótko nauczyciel przyrody w miejscowej szkole; 1940–1944 księgowy w Zakładach Przemysłowych „Witulin” S.A. w Kunowie (produkcja tektury); 1941–1947 księgowy w Spółdzielni Spożywców „Siła” w Nietulisku Dużym.

1945–1946 nauczyciel w Kunowie; 1946–1954 księgowy w Świętokrzyskiej Fabryce Narzędzi Rolniczych w Kunowie, zwolniony (jeden z powodów „przeszłość polityczna”).

Pod koniec życia przebywał w zakładzie sióstr zakonnych w Kurozwękach; zmarł 14.02.1959 w Kurozwękach, pochowany na miejscowym cmentarzu; w 2000 doczesne szczątki zostały przeniesione do grobu rodzinnego na cmentarzu parafii św. Piotra i Pawła w Warszawie Pyrach przy ul. Farbiarskiej (kw. D, rząd 17, grób 7).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Staszów; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 495; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 88–89; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.16, 29, 117, 154, 278-279; kopia teczki akt personalnych z fabryki w Kunowie; informacje Tadeusza Fudaleja z Kunowa z 1996 oraz córki Anny Dobrzyńskiej z Warszawy z 1996 i 2012.