logo logo

Historia

Senator Jerzy Potocki [NAC].

Jerzy Potocki

1889-1961; ziemianin-arystokrata (majątek Pomorzany, pow. Zborów) dyplomata, ambasador RP w Turcji, USA i poseł i minister pełnomocny RP na Kubie; 1919 szef Polskiej Misji Wojskowej w Budapeszcie; 1919–1920 adiutant Józefa Piłsudskiego; członek licznych rad nadzorczych; po 1920 gospodarował w swoim majątku; brat Alfreda – ostatniego ordynata Łańcuta.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1930–1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Po 1.09.1939 reprezentował w USA polskie interesy jako ambasador RP; 14.12.1940 zakończył służbę w polskiej dyplomacji i zamieszkał w Limie (był żonaty z Peruwianką).

Po 1953 reprezentował Zakon Maltański jako poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Peru.

Zmarł 20.09.1961 w Genewie; pochowany w rodzinnej krypcie w podziemiach kościoła parafialnego w Łańcucie.

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Berno; PSB, Kraków 1984–1985, t. XXVIII, s. 47–49; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 108–109; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. 4, Warszawa 2009, s. 422; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.60, 298-300