logo logo

Historia

Senator Jerzy Siemiątkowski [własność prywatna].

Jerzy Siemiątkowski

1889-1974; ziemianin (majątek Wąpielsk, pow. Rypin), hodowca koni angloarabskich; prezes Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rypinie; wspierał POW; członek Wydziału Powiatowego w Rypinie, członek Wydziału Wojewódzkiego w Warszawie; radca Izby Rolniczej w Warszawie; prezes Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie; dyrektor cukrowni „Ostrowite”.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1938.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

Na początku wojny wyjechał do Warszawy, aby uniknąć aresztowania i tu mieszkał w czasie okupacji.

Pracownik młynów i państwowych gospodarstw rolnych (PGR) w woj. pomorskim, następnie w woj. bydgoskim.

Zmarł 25.03.1974 w Toruniu; pochowany na tamtejszym cmentarzu parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Wybickiego (kw. 1-2-18).

Zobacz na mapie

Źródła

akt zgonu z USC Toruń; PSB, t. XXXVII, Kraków 1996–1997, s. 2–3; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 547; Piotr Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa Ziemi Dobrzyńskiej XIX–XX w., Rypin 1997, s. 185–186; Piotr Gałkowski, Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918–1947, Rypin 1999, s. 396–398 i in.; Piotr Gałkowski, Zbigniew Żuchowski, Wąpielsk i okolice, Rypin-Wąpielsk 2003, s. 407–408; Mirosław Krajewski, Dobrzyński słownik biograficzny. Ludzie europejskiego regionu, Włocławek 2002, s. 586-587; Bogdan Chełmicki, Powiat rypiński w pamiętnikach, Rypin 2005, s. 256–257 i in.; Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Ziemia Dobrzyńska, pod red. Piotra Gałkowskiego i Stanisława Kunikowskiego, t. II, cz. 3, Włocławek 2006, s. 379–380; Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie losy wojenne i powojenne, Warszawa 2013, s.27, 431-432; informacje Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie z 2012.