Historia

Senator Józef Beck [NAC].

Józef Beck

1894–1944; pułkownik Wojska Polskiego; dyplomata; wicepremier oraz wiceminister i minister spraw zagranicznych w sześciu gabinetach; legionista, członek POW; od 1919 w wywiadzie wojskowym; w latach 1922–1923 attaché wojskowy na placówkach dyplomatycznych; szef gabinetu ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1935–1939.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W nocy z 17 na 18.09.1939, po agresji radzieckiej na Polskę, przekroczył granicę kraju z Rumunią, gdzie został internowany; po próbie ucieczki 20.10.1940 w stosunku do niego zaostrzono rygor; zmarł 5.06.1944 w StaneŞti-Chirulesti k. Bukaresztu; w 1991 jego prochy sprowadzono do kraju.

Zobacz na mapie

Źródła

Doman Rogoyski, Pułkownik Józef Beck więźniem w Rumunii, w: „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1970, z. 18, s. 84–98, uzup. s. 236; Doman Rogoyski, Pięć inicjatyw wydobycia Józefa Becka z pułapki rumuńskiej, w: „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1986, z. 76, s. 33–57; Śmierć pułkownika Becka, oprac. Andrzej Garlicki, w: „Polityka” nr 13/1991, s. 14; Pierwszy pogrzeb ministra Becka, oprac. Marian Turski, w: „Polityka” nr 21/1991, s. 13; Kto był kim…, s. 90; Ludwik Łubieński, W stronę Zaleszczyk, w: „Rzeczpospolita” (dodatek „Plus Minus”) nr 203 z 31.08/1.09.1996, s. 13; Ludwik Łubieński, Od Kut do Braszowa, w: „Rzeczpospolita” (dodatek „Plus Minus”) nr 203 z 28/29.09.1996, s. 16; Tadeusz Dubicki, Próba ucieczki płk. Józefa Becka z Rumunii (20.10.1940) w świetle archiwaliów rumuńskich, w: „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1996, z. 117, s. 19–45; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 109; Paweł Dubiel, Józef Kozak, Polacy w II wojnie światowej, Warszawa 2003, s. 18; Wiktor Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, Warszawa 2005, t. 1, s. 54–55; Robert Gargas, Rycerz zapomnianej sprawy, „Ozon” nr 1/2005, s. 44–47; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s.122, 201, 206-209; informacja syna Andrzeja Becka z USA z 1997.