logo logo

Historia

Senator Józef Danielewicz [Centralne Archiwum Wojskowe].

Józef Danielewicz

1880–1941; włókniarz w Łodzi, inkasent firmy „Singer” w Łodzi; w latach: 1903, 1904, 1911 aresztowany i więziony przez władze rosyjskie za działalność związkową i w PPS; w latach 1908–1910 na zesłaniu na Syberii; członek Rady Naczelnej PPS; zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Robotników i Robotnic Przemysłu Włóknistego i jego reprezentant w Komisji Centralnej Związków Zawodowych; w latach 1919–1931 członek Rady Miejskiej m. Łodzi, od 1931 pracownik Magistratu m. Łodzi.

Działalność parlamentarna

Senator w latach 1928–1930 i w 1935.

Losy wojenne, okoliczności śmierci

W styczniu 1940 wysiedlony przez Niemców z Łodzi; zmarł 26.01.1941 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zobacz na mapie

Źródła

Akt zgonu w USC Piotrków Trybunalski; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. I, Warszawa 1986, s. 505–506; Kto był kim…, s. 503–504; Posłowie i senatorowie…, t. I, s. 343–344; Andrzej Krzysztof Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Styczeń–grudzień 1941. Kalendarium, Warszawa 2002, s. 37; Dorota Mycielska, Jarosław Maciej Zawadzki, Senatorowie zamordowani, zaginieni, zmarli w latach II wojny światowej, Warszawa 2009, s. 97